ไทยเล็งปรับลดหย่อนภาษี..มีบุตรไม่จำกัดจำนวน กระตุ้นคนมีลูก

มิถุนายน 24, 2015, 08:15:17 AM โดย admin
0
2303


   สรรพากร เตรียมพิจารณารายการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาใหม่อีกครั้ง โดยพร้อมเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรแบบไม่จำกัดจำนวนจาก 2 คน สนับสนุนให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น

           เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ปัจจุบันมีรายการลดหย่อนกว่า 20 รายการ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าอุปการะคนพิการ ค่าประกันชีวิต ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยบ้าน เป็นต้น ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

           โดยแนวทางการปรับปรุงที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นั้นจะเป็นการปรับลดสิทธิประโยชน์บางตัว และปรับเพิ่มบางตัว เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มค่าลดหย่อนส่วนบุคคลจากปัจจุบันให้ลดหย่อนอยู่ที่ 40% ของรายได้แต่ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคนต่อปี ทางกรมฯ กำลังพิจารณาว่าจะเพิ่มให้ ส่วนจะถึงระดับ 120,000 บาท หรือไม่นั้น จะต้องดูว่าจะกระทบต่อรายได้ในการจัดเก็บภาษีหรือไม่

           นอกจากนี้ยังมีกรมสรรพากรยังมีแนวคิดที่จะเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร ที่ปัจจุบันให้แค่ 2 คน คนละ 17,000 บาท สำหรับบุตรที่ศึกษาในประเทศ และคนละ 15,000 บาทสำหรับบุตรที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนหรือศึกษาต่อในต่างประเทศ ซึ่งในอนาคตกรมฯ จะให้แบบไม่จำกัดจำนวนบุตรและอาจจะเพิ่มวงเงินลดหย่อนให้เป็น 30,000 บาทต่อคน เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีบุตรมากขึ้น เพราะประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้คาดว่าการปรับปรุงรายการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2560 เป็นต้นไป

            ส่วนการลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่จะมีกำหนดลดหย่อนถึงปี 2559 ทางกรมสรรพากรยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะต่ออายุกองทุนต่อไปอีกหรือไม่ แต่หากกองทุนไม่ได้รับการต่ออายุก็มีอีกหนึ่งทางเลือกคือ ผู้เสียภาษียังสามารถไปใช้สิทธิ์ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF แทนได้


มติชนออนไลน์

ความคิดเห็น