คณิตศาสตร์ ป.1 ..การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2

พฤศจิกายน 27, 2014, 02:56:20 PM โดย admin
0
1830
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=GwPxGVrxcjk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=GwPxGVrxcjk</a>

บทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2  เป็นการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน โดยแบ่งเป็นสองตอน คือ..

การนับเพิ่มทีละ 1  เช่น นก 5 ตัว เพิ่มขึ้นอีก 1 เป็นนก 6 ตัว

การนับเพิ่มทีละ 1  ไม่จำเป็นต้องเริ่มนับจาก 1 เท่านั้น  เช่น 48  , 49  ,  50  , 51 ,  52

การนับเพิ่ม ทีละ 2  เช่น นก 5 ตัว  เพิ่มขึ้นอีก 2 ตัว เป็น 7 ตัว  2 , 4 , 6 , 8 และ  3 , 5 , 9  เป็นการนับเพิ่มที่ละ 2

ความคิดเห็น