แผนที่ในพระบรมมหาราชวัง

พฤศจิกายน 01, 2016, 09:19:39 AM โดย admin
0
3123    ภาพแผนผังพระบรมมหาราชวัง แสดงให้เห็นที่ตั้งของพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อม และถนนต่าง ๆ รอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบความเข้าใจในการรับฟังข่าวในพระราชสำนัก


          พระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 152 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สำคัญเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

          - ทิศเหนือ ติดกับท้องสนามหลวง
          - ทิศตะวันออก ติดกับกระทรวงกลาโหม
          - ทิศใต้ ติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
          - ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา


   ภายในพระบรมมหาราชวัง แบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเขตพระราชฐาน สำหรับเป็นที่ประทับ และบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์

   ส่วนภายในเขตพระราชฐาน ยังแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งมีหมู่พระที่นั่งสำคัญมากมาย ที่เราคุ้นชื่อกันดีก็อย่างเช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระที่นั่งพิมานรัตยา ฯลฯ


จาก http://hilight.kapook.com/view/144181ความคิดเห็น