สังคมวัยรุ่น
รวมกลอนความรัก กลอนวาเลนไทน์
ดอกรักเอย เจ้าเคยเฉาและหม่นมาเจอะคนมอบรักสมัครสมานเหมือนลงเล่นน้ำเย็นในสายธารใจชื่นบานสราญสุขในอกเรากลอนวันวาเลนไทน์โดยคุณ: atlant...

เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2015, 09:38:36 AM
วันรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
สภาพร่างกาย จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมากในช่วงแรก เติบโตอย่างรวดเร็วและเห็นลักษณะเฉพาะของเพศตนเองชัดเจนขึ้น เด็กแต่ละคนเจร...

เมื่อ กันยายน 28, 2014, 08:10:56 PM
การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น10-19ปี
แบ่งวัยรุ่นออกเป็น 3 ช่วง คือวัยแรกรุ่น คือ ช่วงอายุ 10 – 14 ปี เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกระบบ ความคิดจะหมกมุ่น กังว...

เมื่อ กันยายน 28, 2014, 07:20:57 PM
พัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน ร่างกาย ด้านจิตใจหรืออารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ...

เมื่อ กันยายน 21, 2014, 07:42:02 PM